top of page
Кнопка

JURIST
VITALI DENIKIN

Telefon:  +372 655 7545
E-post: info@denikin.ee
Tartu mnt 53, Tallinn
TUTVU HINNAKIRJAGA VAJUTADES SIIN

Palga, puhkusetasu ja muude hüvitiste tegeliku saamise võimalus maksejõuetult tööandjalt. Soovi korral ostame Teie otsuse juba täna.

Koostöö meie õigusbürooga võib toimuda muuhulgas tulemustasu alusel, tingimusel, et on kehtiv kohtuotsus või Töövaidluskomisjoni otsus. Tagame teie palga, puhkusetasu ja muude hüvitiste tegeliku saamise maksejõuetult tööandjalt ning summa kantakse teie pangakontole. Meie teenuste eest tasumine toimub ainult meie poolt sisse nõutud ja pangakontole laekunud rahaliste vahendite arvelt. Juhul kui meie ei saa rahalisi vahendeid kätte, siis kulusid teile ei kaasne ja meie kanname need ise.

Kuidas alustada?

Võtke meiega ühendust telefoni või e-posti teel, saates kehtiva kohtuotsuse või Töövaidluskomisjoni otsuse. Seejärel võtavad juristid teiega ühendust, et ette valmistada pakkumine, leping ja volikiri tööga alustamiseks.

Miks valida meid?

Kui teil on olemas kehtiv Töövaidluskomisjoni otsus või kohtuotsus palga, puhkusetasu või kompensatsiooni nõudmiseks ning te ei ole suutnud neid summasid tööandjalt sisse saada, võite pöörduda meie poole. Omame laialdast kogemust ja suudame tagada rahaliste vahendite tegeliku saamise, isegi kui see seni pole õnnestunud. Tegeleme nende küsimustega igapäevaselt.

Helistage meile numbril +372 58002575 või kirjutage e-postile info@denikin.ee

Kokkuvõte: NB! Ärge oodake, kuni tööandja likvideerib oma ettevõtte – võtke meiega ühendust esimesel võimalusel.

BLOGI

  • 1 час

    120 eurot
СФЕРЫ РАБОТЫ

ÕIGUSABI OSUTAMISE VALDKONNAD

KONSULTATSIOONID, LEPINGUTE, NOTARIAALSETE TEHINGUTE ETTEVALMISTAMINE

 

Kirjalikud ja suuliseid õigusalased konsultatsioonid, valmistan ette vajalikud dokumendid, lepingud, vajadusel valmistan ette notariaalse tehingu.

KOHTUVAIDLUSED

Enne kohtuvaidluse pidamist tasub kujundada õiguslik seisukoht asja perspektiivikuse kohta (vastasel juhul toob kohtumenetlus üksnes pettumuse ja kohtukulud). Kujundan õigusliku positsiooni, valmistan ette vajalikud menetlusdokumendid kohtusse ning esindan kliente kohtus esimeses ja teises kohtuastmes.

TÖÖÕIGUS

 

Nõustan ja esindan kliente Töövaidluskomisjonis ja kohtus, ka kõige keerukamates vaidlustes. Koostöö nii tulemustasu kui ka tunnitasu alusel.

KOHTU LUBA ABIELLUMISEKS VÄLISMAALASEGA

Usun, et olen Eesti kõige suurema kogemusega spetsialist, kes tegeleb kohtu lubade saamisega välismaalasega abielu sõlmimiseks. Tegelen antud küsimustega igapäevaselt.

PÄRIMISÕIGUS

Konsulteerin ja esindan pärandvara jagamisel, testamentide vaidlustamisel, abikaasa õiguste kaitsmisel pärimismenetluses.

Kas teadsite, et abikaasal on võimalik elada ühises elukohas elu lõpuni ja selles osas on võimalik seada isiklik kasutusõigus vaatamata teiste pärijate vastuseisule?

KINDLUSTUSÕIGUS

 

Esindan kliente kohtueelsete hagihoiatuste esitamisel kindlustusandjale, LKF-is ja kohtus. Kindlustusasjas on teatud juhtudel võimalik leppida kokku ka tulemustasus.

MAKSUÕIGUS

 

Nõustan äri- ja erakliente kõigis maksuõiguse valdkondades. Esindan kliente Maksu- ja Tolliametis ning halduskohtus. 

TEENUSED TULEMUSTASUGA

 

1) Kui Teil on olemas jõustunud Töövaidluskomisjoni lahend või kohtulahend palganõudes ja kohtutäituri vahendusel Teie ei suutnud rahalised vahendid kätte saada, siis pakun teenust tulemustasu põhimõttel ja saan rahalised vahendid reaalselt kätte.

2) Kui Teil on olemas dokumentaalselt tõendatav nõue eraisiku vastu ja soovite esitada tema vastu hagiavalduse, siis osutan õigusabi tulemustasu põhimõttel (isegi kui Teie nõue on üksnes 50 eurot).

PEREKONNAÕIGUS JA ÜHISVARA JAGAMISE VAIDLUSED

 

Nõustan ja esindan kliente esimeses ja teises kohtuastmes. Oman suurt kogemust ühisvara jagamisel, muuhulgas teise poole pangakontode väljanõudmisel ja raha väljanõudmisel, mis ei olnud kasutatud perekonna huvides.

LASTE ÕIGUSI PUUDUTAVAD VAIDLUSED

 

Elatis, suhtluskord, otsustusõigus/hooldusõigus, kõigi nende teemadega võite julgelt pöörduda minu poole. Aitan leida kohtuvälise lahenduse ja selle saavutamata jätmisel kaitsen Teie ja Teie laste õigused kohtus.

TÄITEMENETLUS, PANKROTIMENETLUS, VÕLGADE ÜMBERKUJUNDAMINE

 

Koostan vajalikud avaldused eeltoodud protsesside initsieerimiseks ja esindan kliente kõigil menetlusetappidel. Kas teadsite, et võlgade ümberkujundamise avalduse esitamine peatab intresside ja viiviste jooksmise?

ELAMISLOAGA SEOTUD ÕIGUSTEENUSED

 

Osutan järgnevad õigusteenused: konsulteerimine, elamisloataotluse ettevalmistamine ja PPA-sse esitamiseks aja broneerimine, eriarvamuse esitamine PPA eelotsusele, vaide koostamine PPA otsusele, kaebuse koostamine halduskohtusse ja esindamine kohtus.

О НАС

MINUST

Töötasin kuni 2015. a advokaadina ühes mainekaimas kohtuvaidlustega tegelevas Tallinna advokaadibüroos ja olen keskendunud vaidluste lahendamisele, seda nii kohtuväliselt kui ka kohtu teel. Lisaks juriidilisele nõustamisele  spetsialiseerun kohtumenetlustel ning esindan kliente igapäevaselt esimeses ja teises kohtuastmes. Olen esindanud kliente erinevates vaidlustes: rahaliste nõuete sissenõudmine ettevõtetelt ja eraisikutelt, ärivaidlused aktsionäride ja osanike vahel, nõuded juhatuse liikmete vastu, juhatuse liikmete õiguste kaitse, maksuotsuste vaidlustamine nii ettevõtete suhtes kui ka juhatuse liikmete vastutusmenetluse raames, korteriühistute esindamine elanikelt võlgnevuste sissenõudmisel, korteriomanike esindamine korteriühistu otsuste vaidlustamisel, varalise ja mittevaralise kahju (sh laim) hüvitamise nõuded, kinnisasjadel ja sõidukitel varjatud puudustega seotud kohtumenetlused, tööandjate ja töötajate esindamine töövaidlustes (sh kuni tööandja pankrotini ja pankrotihüvitiste kättesaamiseni), üürivaidlused, kaasomandi (sh ka korteriomanditeks jagamisega), pärandvara ja ühisvara jagamine, servituutide vaidlused, testamentide vaidlustamine, perekonnavaidlused (sh otsustusõigus, elatis, isaduse vaidlustamine ja tuvastamine, ühisvara jagamine, abielu lahutamine), sundtäitmise lubamatuks tunnistamise vaidlused ning vaidlused, mis seonduvad võla aegunuks tunnistamisega ja andmete kustutamisega maksehäireregistrist, jne. Osutan õigusabi erinevate keerukusastmega protsessides. Praktikas olen esindanud kliente nõuetes kuni 4 000 000 eurot. 

Saan pakkuda mitmed teenused tulemustasuga: debitoorse võlgnevuse sissenõudmine maksejõuliselt võlgnikult; töötaja poolt töötasu ja puhkusetasu sissenõudmine maksejõuliselt ja maksejõuetult tööandjalt (sh juba jõustunud otsuste alusel rahaliste vahendite reaalne kättesaamine - ka siis, kui kohtutäituril see ei õnnestunud); kristallselge kohtuasja puhul olen isiklikult suuteline kandma Teie menetluskulud ja nõudma need vastaspoolelt sisse; tulemustasuga saan pakkuda ka kindlustusotsuse vaidlustamise kohtueelses menetluses (meie praktikas ei ole kindlustusandja olnud võimeline kindlustusotsust üle vaatama ilma juristi kaasamata, vaatamata klientide enda jõupingutustele).

 

Kui soovite alustada koostööd tulemustasuga (pakkuge oma asja ülevaatamiseks), siis võtke palun minuga ühendust ja arutame võimalusi.

Tänu laiaulatuslikele kontaktidele saan kaasata vaidlusesse kitsa eriala spetsialistid ning eksperdid, sh riiklikult tunnustatud eksperdid. Teen koostööd mitme väga kogenud juristiga ning vajadusel kaasame projektipõhiselt juriste juurde. 

Iseloomult olen võistleja, kuna lapsepõlvest alates tegelen korvpalliga, sealhulgas tegelesin ka professionaalsel tasemel, mängides Tartu Rock meeskonnas koos Martin Müürsepaga ja teiste Eesti korvpalli legendidega.

diplom filoloogia.png
jurist Tallinns
diplim rakendus.png
50894868_592703757821553_589160077244497
42440951_530596834032246_648027493426947
59999819_643547719403823_841667562416426
ЮРИСТЫ

JURIST

1694624632645.jpg
VITALI DENIKIN

õigusteaduse magister (Tartu Ülikool)
Eesti Juristide Liidu volikogu liige (aastatel 2020- 14.06.2023),
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige,
Eesti Juristide Liidu liige

tsiviilvaidlused, perekonnaõigus, tööõigus, pärimisõigus,
asja- ja lepinguõigus, võlgnevused ja maksejõuetusmenetlused


 

VÕTKE MINUGA ÜHENDUST

Kirjutage minule ja võtan Teiega ühendust esimesel võimalusel:

MINU AADRESS

Tartu mnt 53, neljas korrus,  Tallinn

Email: info@denikin.ee
Telefon:  +372 655 7545

GSM: +372 5800 2575

Õigusbüroo Vitali Denikin, registrikood: 14113044

 

Vaata kaardil

  • Facebook Social Icon

Jälgi õigusuudiseid Facebookis

КОНТАКТЫ
bottom of page