top of page

RIIGIKOHUS: Kui menetlusosalisel on menetluses mitu esindajat

RIIGIKOHUS: Kui menetlusosalisel on menetluses mitu esindajat, ei ole tal alust nõuda, et kohus saadaks menetlusdokumendid kõikidele esindajatele. Samuti ei saa menetlusosaline mitme lepingulise esindaja korral valida, millisele neist peab kohus menetlusdokumendid kätte toimetama.


TsMS § 224 kohaselt võib mitme lepingulise esindaja olemasolu korral neist menetlusosalist esindada igaüks eraldi. Kui klient on määranud teistsuguse esindusõiguse ulatuse, ei kehti see teiste menetlusosaliste ega kohtu suhtes. TsMS § 321 lg 1 teise lause järgi piisab mitme esindaja puhul menetlusdokumendi kättetoimetamisest ühele neist.
26 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page