top of page

Abieluvõimetõendi vajalikkus välismaalasega abielu sõlmimisel

 

 

Abieluvõimetõend, luba abiellumiseks. 

Eesti territooriumil välismaalasega abiellumiseks kohtu loa saamine, +372 6557545, info@denikin.ee Teenus hõlmab konsultatsiooni, avalduse koostamist (kui teie dokumendid on vene või inglise keeles, siis dokumentide tõlkimist kohtule eesti keelde) ja kliendi esindamist kogu kohtuprotsessi vältel. Esitame teie nimel avalduse kohtule (isegi kui te pole Eestis) ja nõustame teid kogu kohtuprotsessi vältel.

Teenuse maksumus on 250 eurot. Saame avalduse esitada kohtule juba enne välismaalase Eestisse saabumist ja säästa seeläbi Teie aega. Tagame loa saamise. +372 6557545, info@denikin.ee

TEGELEME IGAPÄEVASELT, GARANTEERIME TÕENDI SAAMISE MAKSIMAALSELT LÜHIKESE TÄHTAJA JOOKSUL. VAJADUSEL KOOSTAME AVALDUSE JUBA TÄNA.

 

MEIE POOLE ON MÕTET PÖÖRDUDA KA SIIS, KUI VÄLISMAALANE EI OLE VEEL EESTISSE SAABUNUD. SELLISEL JUHUL ESITAME AVALDUSE TEMA NIMEL NING TA SAAB TULLA EESTISSE TÕENDI KÄTTESAAMISEKS VÕI KOHTU POOLT KORRALDAVAKS ISTUNGIKS (KUI KOHUS PEAB VAJALIKUKS SEDA KORRALDADA).

+ 372 6557545, info@denikin.ee 

MEIE JURISTI POOLT KIRJUTATUD ARTIKKEL VÄLJAANDES POSTIMEES:

 

"Armusin välismaalasesse. Me tahame temaga Eestis abielluda, kuid Perekonnaseisuamet ei võta meilt avaldust, nad nõuavad mingit tõendit. Öelge mulle, millist tunnistust on vaja välismaalase abiellumiseks meie riigi territooriumil, küsib anonüümseks jääda soovinud Postimehe lugeja.

Õigusbüroo vanemjurist
vastab:

Meie õigusbüroo poole pöördutakse sageli probleemidega, mis tekivad Eestis abielu registreerimise taotlemisel perekonnaseisuametist. Reeglina puudutavad need välismaalasega abielu sõlmimist. Eesti Vabariigi seadusandlus eeldab tunnistust abielu registreerimise takistuste puudumise kohta. Regulatsioon on tehtud eelkõige selleks, et veenduda, et välismaalasel pole kehtivat abielu ja et abiellumisel ei ole takistusi. Kui välismaalasel on kehtiv abielu, loetakse uus abielu kehtetuks. Abieluavalduse edukaks esitamiseks perekonnaseisuametis on vaja tõendit selle kohta, et välismaalasel puuduvad abielu takistavad asjaolud. Probleem on selles, et kõiki tunnistusi abielu takistavate asjaolude puudumise kohta Perekonnaseisuametis ei aktsepteerita. Meil oli kogemus töötamisest paljude riikide kodanikega, eriti Vene Föderatsiooni, USA ja Ukraina, Jaapani, Hiina kodanikeg kes esitasid tõendeid vastavatest osakondadest, kuid isegi kui need olid olemas, keeldus Perekonnaseisuamet abielu registreerimise avaldust vastu võtmast.

Sel juhul on välismaalase jaoks kõige ratsionaalsem tegevus pöörduda Eesti Vabariigi esimese astme kohtusse ja paluda välja anda luba „abiellumiseks ilma abieluvõimetõendita“. Kohtule avalduse esitamisel peate maksma riigilõivu 10 eurot. Kohus annab kohtumäärusega loa suhteliselt kiiresti (ühest nädalast paari kuuni). Kohtumäärus kehtib kuus kuud. Tuleb meeles pidada, et tulevased abikaasad võidakse kutsuda kohtusse, et selgitada asjaolusid ja kontrollida, kas kavandatud abielu on fiktiivne või mitte.

Samuti tuleb arvestada perekonnaseisuaktide haldamise seaduse § 39 lõikega 5 kehtestatud piirangutega, mille kohaselt võib kohus väljastada abieluvõimetõendita abieluloa välismaalasele, kelle elukoht on väljaspool Eestit või kes on elanud Eestis vähem kui kuus kuud (enne avalduse esitamist perekonnaseisuametile ja kes ei saa mõjuval põhjusel esitada tunnistust abielu takistuste puudumise kohta.

Juhul kui soovite usaldada antud protsessi oma ala professionnalidele, siis võtke meiega ühendust ning esitame avalduse kohtule Teie nimel.  6557545, 58002575, info@denikin.ee


 

СФЕРЫ РАБОТЫ

юрист

юридическое бюро

гражданское дело

взыскание долга

юридическая помощь

суд

О НАС
ЮРИСТЫ
КОНТАКТЫ
bottom of page