ÕIGUSBÜROO

Abieluvõimetõend

 

"Kui Eestis soovib abielluda inimene, kes on elanud siin vähem kui 6 kuud või kelle elukoht on välisriigis, peab ta Eesti perekonnaseisuasutusele esitama oma kodakondsus- või elukohariigi pädeva asutuse välja antud abieluvõimetõendi. Tõend peab abiellumise ajal kehtima.

Kui välisriigi kodanik aga ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada (nt välisriigis ei väljastata sellist dokumenti), on tal õigus pöörduda Eestis kohtusse ja taotleda luba abiellumiseks ilma abieluvõimetõendita. Luba kehtib kuus kuud.

Kui Eesti kodanik või Eesti elanik soovib abielu sõlmida välismaal, tuleb juhinduda selle riigi nõuetest abielu sõlmimiseks (st milliseid dokumente seal nõutakse), kus nad soovivad abielluda. Näiteks võidakse sealgi nõuda abieluvõimetõendit. Eestis väljastab tõendi maakonnakeskuse kohalik omavalitsus, Tallinna perekonnaseisuamet või Eesti konsulaarametnik selles piirkonnas, kus abielu sõlmitakse, tõendi väljastamise avalduse (pdf, 32,7 KB) alusel. Abieluvõimetõend kehtib selle väljastamisest arvates kuus kuud.

Välisriigis abiellumist tõendav dokument tuleb ühe kuu jooksul pärast abiellumist esitada Eestis perekonnaseisuasutusele, et vajalikud muudatused saaksid tehtud ka rahvastikuregistris.

Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles. Muul juhul peavad need olema tõlgitud ning tõlge peab olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud. Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti." allikas www.eesti.ee

Meie büroo pakub teenust, mille raames koostame Teie nimel avalduse abieluvõimetõendi saamiseks. Teenuse maksumus on 120 eurot.  + 372 58002575

Abieluvõimetõendi vajalikkus välismaalasega abielu sõlmimisel

СФЕРЫ

РАБОТЫ

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

 

Специалисты бюро формируют юридическую позицию, подготавливают необходимые процессуальные докуметы и представляют клиентов в суде

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

 

Предлагаем услугу полного сопровождения бизнеса. В том числе, регистрацию компаний, ежедневный консалтинг, составление необходимых документов и договоров, представление клиентов при решении споров в суде или при переговорах с третьими лицами и учреждениями. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

 

Предоставляем защиту в досудебных и судебных процессах, в том числе, связанных с экономическими и налоговыми преступлениями. 
НАЛОГОВОЕ ПРАВО

 

Консультируем частных и коммерческих клиентов во всех сферах налогового права. Представляем клиентов в Налогово-Таможенном департаменте и суде. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 

Предоставляем юридические консультации и подготавливаем документы  в сфере договорного и внедоговорного права, семейного и трудового права, а также авторского права и вопросах наследства. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И БАНКРОТНЫЙ ПРОЦЕСС

 

Составляем необходимые заявления для инициирования процессов и представляем клиентов в вышеупомянутых производствах.

 
БРАК С ИНОСТРАНЦЕМ
описание услуг в видео

юрист

юридическое бюро

гражданское дело

взыскание долга

юридическая помощь

суд

О НАС

Привлекаемые в наше бюро юристы ранее работали адвокатами в лучших адвокатских конторах Эстонии, поэтому мы можем гарантировать качество оказываемых юридических услуг.

Если Вам нужна честная юридическая услуга с реальным анализом перспективности Вашего дела, то мы будем рады приветсвовать Вас в роли нового клиента. 

C квалификацией и профессиональным опытом юристов Вы можете ознакомиться изучив резюме конкретного юриста. 

 

 

 
 

НАШИ ЮРИСТЫ

Юрист в Таллинне
ВИТАЛИЙ ДЕНИКИН
СТАРШИЙ ЮРИСТ

ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Маргус Мягеди

специалист по взысканию

задолженностей

Юлия Силлам

работник канцелярии

Estonia pst 1, третий этаж, 10145 Таллинн

Email: info@denikin.ee

Telefon:  +372 655 7545

GSM: +372 5800 2575

Смотреть на карте

Юрист в Таллинне

Следите за юридическими новостями в Facebook 

  • Facebook Social Icon