top of page
Кнопка

ÕIGUSBÜROO

Telefon:  +372 655 7545

E-post: info@denikin.ee

Tartu mnt 53, Tallinn

Abieluvõimetõendi vajalikkus välismaalasega abielu sõlmimisel

Abieluvõimetõend

 

"Armusin välismaalasesse. Me tahame temaga Eestis abielluda, kuid Perekonnaseisuamet ei võta meilt avaldust, nad nõuavad mingit tõendit. Öelge mulle, millist tunnistust on vaja välismaalase abiellumiseks meie riigi territooriumil, küsib anonüümseks jääda soovinud Postimehe lugeja.

Õigusbüroo vanemjurist
vastab:

Meie õigusbüroo poole pöördutakse sageli probleemidega, mis tekivad Eestis abielu registreerimise taotlemisel perekonnaseisuametist. Reeglina puudutavad need välismaalasega abielu sõlmimist. Eesti Vabariigi seadusandlus eeldab tunnistust abielu registreerimise takistuste puudumise kohta. Regulatsioon on tehtud eelkõige selleks, et veenduda, et välismaalasel pole kehtivat abielu ja et abiellumisel ei ole takistusi. Kui välismaalasel on kehtiv abielu, loetakse uus abielu kehtetuks. Abieluavalduse edukaks esitamiseks perekonnaseisuametis on vaja tõendit selle kohta, et välismaalasel puuduvad abielu takistavad asjaolud. Probleem on selles, et kõiki tunnistusi abielu takistavate asjaolude puudumise kohta Perekonnaseisuametis ei aktsepteerita. Meil oli kogemus töötamisest paljude riikide kodanikega, eriti Vene Föderatsiooni, USA ja Ukraina, Jaapani, Hiina kodanikeg kes esitasid tõendeid vastavatest osakondadest, kuid isegi kui need olid olemas, keeldus Perekonnaseisuamet abielu registreerimise avaldust vastu võtmast.

Sel juhul on välismaalase jaoks kõige ratsionaalsem tegevus pöörduda Eesti Vabariigi esimese astme kohtusse ja paluda välja anda luba „abiellumiseks ilma abieluvõimetõendita“. Kohtule avalduse esitamisel peate maksma riigilõivu 10 eurot. Kohus annab kohtumäärusega loa suhteliselt kiiresti (ühest nädalast paari kuuni). Kohtumäärus kehtib kuus kuud. Tuleb meeles pidada, et tulevased abikaasad võidakse kutsuda kohtusse, et selgitada asjaolusid ja kontrollida, kas kavandatud abielu on fiktiivne või mitte.

Samuti tuleb arvestada perekonnaseisuaktide haldamise seaduse § 39 lõikega 5 kehtestatud piirangutega, mille kohaselt võib kohus väljastada abieluvõimetõendita abieluloa välismaalasele, kelle elukoht on väljaspool Eestit või kes on elanud Eestis vähem kui kuus kuud (enne avalduse esitamist perekonnaseisuametile ja kes ei saa mõjuval põhjusel esitada tunnistust abielu takistuste puudumise kohta.

Juhul kui soovite usaldada antud protsessi oma ala professionnalidele, siis võtke meiega ühendust ning esitame avalduse kohtule Teie nimel. Teenuse maksumus on 250 eurot.


 

TEGELEME IGAPÄEVASELT, GARANTEERIME TÕENDI SAAMISE MAKSIMAALSELT LÜHIKESE TÄHTAJA JOOKSUL. VAJADUSEL KOOSTAME AVALDUSE JUBA TÄNA.

 

MEIE POOLE ON MÕTET PÖÖRDUDA KA SIIS, KUI VÄLISMAALANE EI OLE VEEL EESTISSE SAABUNUD. SELLISEL JUHUL ESITAME AVALDUSE TEMA NIMEL NING TA SAAB TULLA EESTISSE TÕENDI KÄTTESAAMISEKS VÕI KOHTU POOLT KORRALDAVAKS ISTUNGIKS (KUI KOHUS PEAB VAJALIKUKS SEDA KORRALDADA).

+ 372 6557545, info@denikin.ee 

ÕIGUSABI OSUTAMISE VALDKONNAD

ABIELU VÄLISMAALASEGA
teenuste kirjeldus videos
KOHTUVAIDLUSED JA PÄRIMISEGA SEOTUD VAIDLUSED

 

Büroo spetsialistid kujundavad õigusliku positsiooni, valmistavad ette vajalikud menetlusdokumendid ning esindavad kliente kohtus. Omame suurt kogemust testamentide vaidlustamisel.

ÄRIÕIGUS

 

Ettevõtete registreerimine, igapäevane nõustamine, dokumentide ja lepingute koostamine, klientide esindamine vaidluste lahendamisel kohtus või  läbirääkimistel kolmandate isikutega ja ametiasutustega.

KARISTUSÕIGUS

 

Võimaldame kaitset kohtueelsetes menetlustes ja kohtuprotsessides, sealhulgas kaitseme majandus- ja maksualastes kuritegudes esitatud kahtlustuse või süüdistuse puhul.
MAKSUÕIGUS

 

Nõustame äri- ja erakliente kõigis maksuõiguse valdkondades. Esindame kliente Maksu- ja Tolliametis ning halduskohtus. 

TSIVIILÕIGUS

 

Anname kirjalike ja suuliseid õigusalaseid konsultatsioone, valmistame ette vajalikud dokumendid lepinguõiguses ja lepinguvälistes võlasuhetes, perekonnaõiguses, pärimisõiguses ja tööõiguses  ning ühtlasi autoriõiguse valdkonnas.

TÄITEMENETLUS JA PANKROTIMENETLUS

 

Koostame vajalikud ametlikud avaldused eeltoodud protsesside initsieerimiseks ja esindame kliente kõigil menetlusetappidel. Koostame vajalike dokumente ka tehingute tagasivõitmiseks.

СФЕРЫ РАБОТЫ
TEENUSED KORTERIÜHISTUTELE

 

Lahendame korteriomanike võlgnevustega seotud probleeme. Nõustame ja valmistame ette ehituslepingud ja lepingud remonditööde teostamiseks. Viime läbi üldkoosolekud, valmistame ette põhikirja muudatused, muud dokumendid ning teostame ühistu tegevuse igapäevast nõustamist.

MEIST

Meie büroosse kaasatud juristid töötasid varasemalt Eesti tippadvokaadibüroodes, mistõttu saame tagada osutatavate õigusteenuste kvaliteeti. 

Juhul kui Teie vajate ausa õigusteenuse Teie asja tegeliku perspektiivikuse analüüsiga, siis võite julgelt pöörduda meie poole.

Juristide kvalifikatsiooniga ja kutsealase kogemusega saate tutvuda konkreetse juristi resümee kaudu (vt curicculum vitae allpool).

 

 

О НАС
jurist Tallinns
50894868_592703757821553_589160077244497
42440951_530596834032246_648027493426947
ЮРИСТЫ

MEIE JURISTID

IMG_1816 (1)_edited_edited.jpg
jurist tallinnas
VITALI DENIKIN
VANEMJURIST
Eesti juristide liidu liige
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige
õigusteaduse magister
kohtuvaidluste spetsialist
tsiviil- ja kriminaalmenetlused,
asja- ja lepinguõigus, äriõigus, pankrotimenetlused
IMG_2049 (2)_edited.jpg
Dmitri Iljinski
JURIST
korteriühistute valdkonna spetsialist

MUUD SPETSIALISTID

Jurist Tallinnas
Jurist Tallinnas

Margus Mägedi

võlamenetleja

inkasso teenused

Julia Sillam

kantseleitöötaja

ROBOTJURIST

1.png

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kirjutage meile ja me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel:

Sõnum on edukalt edastatud!

MEIE AADRESS

Estonia pst 1, kolmas korrus, 10145 Tallinn

Email: info@denikin.ee
Telefon:  +372 655 7545

GSM: +372 5800 2575

Õigusbüroo Vitali Denikin, registrikood: 14113044

 

Vaata kaardil

Jurist Tallinnas
  • Facebook Social Icon

Jälgi õigusuudiseid Facebookis

КОНТАКТЫ

Õigusbüroo on lumekaku vaderiks Tallinna loomaaias.

57602714_633892903702638_191609007731480
bottom of page