ÕIGUSBÜROO

VITALI DENIKIN

Telefon:  +372 655 7545

E-post: info@denikin.ee

Estonia pst 1, Tallinn

Abieluvõimetõendi vajalikkus välismaalasega abielu sõlmimisel

Abieluvõimetõend

 

"Kui Eestis soovib abielluda inimene, kes on elanud siin vähem kui 6 kuud või kelle elukoht on välisriigis, peab ta Eesti perekonnaseisuasutusele esitama oma kodakondsus- või elukohariigi pädeva asutuse välja antud abieluvõimetõendi. Tõend peab abiellumise ajal kehtima.

Kui välisriigi kodanik aga ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada (nt välisriigis ei väljastata sellist dokumenti), on tal õigus pöörduda Eestis kohtusse ja taotleda luba abiellumiseks ilma abieluvõimetõendita. Luba kehtib kuus kuud.

Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles. Muul juhul peavad need olema tõlgitud ning tõlge peab olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud. Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti." allikas www.eesti.ee

Meie büroo pakub teenust, mille raames teeme nõupidamise, kus selgitame, milliseid dokumente on vajalik kohtusse esitada, juhul kui Teie dokumendid on eesti või vene keeles, siis tõlgime need kohtu jaoks eesti keelde, koostame Teie nimel avalduse abieluvõimetõendi saamiseks, esitame need ise kohtusse ning nõustame kogu kohtuprotsessi raames. Teenuse maksumus on 100 eurot.  + 372 6557545, info@denikin.ee  

TEGELEME IGAPÄEVASELT, GARANTEERIME TÕENDI SAAMISE MAKSIMAALSELT LÜHIKESE TÄHTAJA JOOKSUL. VAJADUSEL KOOSTAME AVALDUSE JUBA TÄNA.

 

MEIE POOLE ON MÕTET PÖÖRDUDA KA SIIS, KUI VÄLISMAALANE EI OLE VEEL EESTISSE SAABUNUD. SELLISEL JUHUL ESITAME AVALDUSE TEMA NIMEL NING TA SAAB TULLA EESTISSE TÕENDI KÄTTESAAMISEKS VÕI KOHTU POOLT KORRALDAVAKS ISTUNGIKS (KUI KOHUS PEAB VAJALIKUKS SEDA KORRALDADA).

+ 372 6557545, info@denikin.ee 

ÕIGUSABI OSUTAMISE VALDKONNAD

ABIELU VÄLISMAALASEGA
teenuste kirjeldus videos
KOHTUVAIDLUSED JA PÄRIMISEGA SEOTUD VAIDLUSED

 

Büroo spetsialistid kujundavad õigusliku positsiooni, valmistavad ette vajalikud menetlusdokumendid ning esindavad kliente kohtus. Omame suurt kogemust testamentide vaidlustamisel.

ÄRIÕIGUS

 

Ettevõtete registreerimine, igapäevane nõustamine, dokumentide ja lepingute koostamine, klientide esindamine vaidluste lahendamisel kohtus või  läbirääkimistel kolmandate isikutega ja ametiasutustega.

KARISTUSÕIGUS

 

Võimaldame kaitset kohtueelsetes menetlustes ja kohtuprotsessides, sealhulgas kaitseme majandus- ja maksualastes kuritegudes esitatud kahtlustuse või süüdistuse puhul.
MAKSUÕIGUS

 

Nõustame äri- ja erakliente kõigis maksuõiguse valdkondades. Esindame kliente Maksu- ja Tolliametis ning halduskohtus. 

TSIVIILÕIGUS

 

Anname kirjalike ja suuliseid õigusalaseid konsultatsioone, valmistame ette vajalikud dokumendid lepinguõiguses ja lepinguvälistes võlasuhetes, perekonnaõiguses, pärimisõiguses ja tööõiguses  ning ühtlasi autoriõiguse valdkonnas.

TÄITEMENETLUS JA PANKROTIMENETLUS

 

Koostame vajalikud ametlikud avaldused eeltoodud protsesside initsieerimiseks ja esindame kliente kõigil menetlusetappidel. Koostame vajalike dokumente ka tehingute tagasivõitmiseks.

 
TEENUSED KORTERIÜHISTUTELE

 

Lahendame korteriomanike võlgnevustega seotud probleeme. Nõustame ja valmistame ette ehituslepingud ja lepingud remonditööde teostamiseks. Viime läbi üldkoosolekud, valmistame ette põhikirja muudatused, muud dokumendid ning teostame ühistu tegevuse igapäevast nõustamist.

MEIST

Meie büroosse kaasatud juristid töötasid varasemalt Eesti tippadvokaadibüroodes, mistõttu saame tagada osutatavate õigusteenuste kvaliteeti. 

Juhul kui Teie vajate ausa õigusteenuse Teie asja tegeliku perspektiivikuse analüüsiga, siis võite julgelt pöörduda meie poole.

Juristide kvalifikatsiooniga ja kutsealase kogemusega saate tutvuda konkreetse juristi resümee kaudu (vt curicculum vitae allpool).

 

 

 
 

MEIE JURISTID

VITALI DENIKIN
VANEMJURIST
Eesti juristide liidu liige
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige
õigusteaduse magister
kohtuvaidluste spetsialist
tsiviil- ja kriminaalmenetlused,
asja- ja lepinguõigus, äriõigus, pankrotimenetlused
Dmitri Iljinski
JURIST
korteriühistute valdkonna spetsialist

MUUD SPETSIALISTID

Margus Mägedi

võlamenetleja

inkasso teenused

Julia Sillam

kantseleitöötaja

ROBOTJURIST

1.png

Estonia pst 1, kolmas korrus, 10145 Tallinn

Email: info@denikin.ee
Telefon:  +372 655 7545

GSM: +372 5800 2575

Õigusbüroo Vitali Denikin, registrikood: 14113044

 

Vaata kaardil

Jurist Tallinnas
  • Facebook Social Icon

Jälgi õigusuudiseid Facebookis

 

Õigusbüroo on lumekaku vaderiks Tallinna loomaaias.