top of page
Кнопка

JURIST
VITALI DENIKIN

Telefon:  +372 655 7545
E-post: info@denikin.ee
Tartu mnt 53, Tallinn
TUTVU HINNAKIRJAGA VAJUTADES SIIN

Õigusnõustamine ja kõrgkvaliteetne õigusabi

perekonna- ja tööasjades, võla- ja lepinguõiguses ning tsiviilkohtumenetlustes.

 

IMG_8262.JPG

Õigusteenuste osutamine Läti miljonärile Jevgenijs Gombergsile kohtumenetluses

IMG_9027_edited.jpg
СФЕРЫ РАБОТЫ

ÕIGUSABI OSUTAMISE VALDKONNAD

KONSULTATSIOONID, LEPINGUTE, NOTARIAALSETE TEHINGUTE ETTEVALMISTAMINE

 

Kirjalikud ja suuliseid õigusalased konsultatsioonid, valmistan ette vajalikud dokumendid, lepingud, vajadusel valmistan ette notariaalse tehingu.

KOHTUVAIDLUSED

Enne kohtuvaidluse pidamist tasub kujundada õiguslik seisukoht asja perspektiivikuse kohta (vastasel juhul toob kohtumenetlus üksnes pettumuse ja kohtukulud). Kujundan õigusliku positsiooni, valmistan ette vajalikud menetlusdokumendid kohtusse ning esindan kliente kohtus esimeses ja teises kohtuastmes.

TÖÖÕIGUS

 

Nõustan ja esindan kliente Töövaidluskomisjonis ja kohtus, ka kõige keerukamates vaidlustes.

KOHTU LUBA ABIELLUMISEKS VÄLISMAALASEGA

Usun, et olen Eesti kõige suurema kogemusega spetsialist, kes tegeleb kohtu lubade saamisega välismaalasega abielu sõlmimiseks. Tegelen antud küsimustega igapäevaselt.

PÄRIMISÕIGUS

Konsulteerin ja esindan pärandvara jagamisel, testamentide vaidlustamisel, abikaasa õiguste kaitsmisel pärimismenetluses.

Kas teadsite, et abikaasal on võimalik elada ühises elukohas elu lõpuni ja selles osas on võimalik seada isiklik kasutusõigus vaatamata teiste pärijate vastuseisule?

KINDLUSTUSÕIGUS

 

Esindan kliente kohtueelsete hagihoiatuste esitamisel kindlustusandjale, LKF-is ja kohtus. Kindlustusasjas on teatud juhtudel võimalik leppida kokku ka tulemustasus.

MAKSUÕIGUS

 

Nõustan äri- ja erakliente kõigis maksuõiguse valdkondades. Esindan kliente Maksu- ja Tolliametis ning halduskohtus. 

TEENUSED TULEMUSTASUGA

 

1) Kui Teil on olemas jõustunud Еöövaidluskomisjoni lahend või kohtulahend palganõudes ja kohtutäituri vahendusel Teie ei suutnud rahalised vahendid kätte saada, siis pakun teenust tulemustasu põhimõttel ja saan rahalised vahendid reaalselt kätte.

2) Kui Teil on olemas dokumentaalselt tõendatav nõue eraisiku vastu ja soovite esitada tema vastu hagiavalduse, siis osutan õigusabi tulemustasu põhimõttel (isegi kui Su nõue on üksnes 50 eurot).

PEREKONNAÕIGUS JA ÜHISVARA JAGAMISE VAIDLUSED

 

Nõustan ja esindan kliente esimese ja teises kohtuastmes. Oman suurt kogemust ühisvara jagamisel, muuhulgas teise poole pangakontode väljanõudmisel ja raha väljanõudmisel, mis ei olnud kasutatud perekonna huvides.

LASTE ÕIGUSI PUUDUTAVAD VAIDLUSED

 

Elatis, suhtluskord, otsustusõigus/hooldusõigus, kõigi nende teemadega võite julgelt pöörduda minu poole. Aitan leida kohtuvälise lahenduse ja selle saavutamata jätmisel kaitsen Teie ja Teie laste õigused kohtus.

TÄITEMENETLUS, PANKROTIMENETLUS, VÕLGADE ÜMBERKUJUNDAMINE

 

Koostan vajalikud avaldused eeltoodud protsesside initsieerimiseks ja esindan kliente kõigil menetlusetappidel. Kas teadsite, et võlgade ümberkujundamise avalduse esitamine peatab intresside ja viiviste jooksmise?

ELAMISLOAGA SEOTUD ÕIGUSTEENUSED

 

Osutan järgnevad õigusteenused: konsulteerimine, elamisloataotluse ettevalmistamine ja PPA-sse esitamiseks aja broneerimine, eriarvamuse esitamine PPA eelotsusele, vaide koostamine PPA otsusele, kaebuse koostamine halduskohtusse ja esindamine kohtus.

О НАС

MINUST

Juhul kui soovite saada ausa õigusalase konsultatsiooni Teie asja reaalse perspektiivikuse analüüsiga, siis ootan Teid oma kliendiks. Lisaks juriidilisele nõustamisele  spetsialiseerun kohtumenetlustel, seetõttu saan teha asjatundliku analüüsi lühikese tähtaja jooksul. Aitan valida Teie jaoks parima lahenduse. Olen esindanud kliente erinevates vaidlustes: rahaliste nõuete sissenõudmine ettevõtetelt ja eraisikutelt, ärivaidlused aktsionäride ja osanike vahel, nõuded juhatuse liikmete vastu, maksuotsuste vaidlustamine nii ettevõtete suhtes kui ka juhatuse liikmete vastutusmenetluse raames, korteriühistute esindamine elanikelt võlgnevuste sissenõudmisel, varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõuded, tööandjate ja töötajate esindamine töövaidlustes, üürivaidlused, kaasomandi ja ühisvara jagamine, perekonnavaidlused (sh otsustusõigus, elatis, isaduse vaidlustamine ja tuvastamine, ühisvara jagamine, abielu lahutamine) jne. Osutan õigusabi erinevate keerukusastmega protsessides. Praktikas olen esindanud kliente nõuetes kuni 4 000 000 eurot. 

 

 

 

diplom filoloogia.png
jurist Tallinns
diplim rakendus.png
50894868_592703757821553_589160077244497
42440951_530596834032246_648027493426947
59999819_643547719403823_841667562416426
ЮРИСТЫ

JURIST

1694624632645.jpg
VITALI DENIKIN

õigusteaduse magister (Tartu Ülikool)
Eesti Juristide Liidu volikogu liige (aastatel 2020- 14.06.2023),
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige,
Eesti Juristide Liidu liige

tsiviilvaidlused, perekonnaõigus, tööõigus, pärimisõigus,
asja- ja lepinguõigus, võlgnevused ja maksejõuetusmenetlused


 

VÕTKE MINUGA ÜHENDUST

Kirjutage minule ja võtan Teiega ühendust esimesel võimalusel:

Sõnum on edukalt edastatud!

MINU AADRESS

Tartu mnt 53, neljas korrus,  Tallinn

Email: info@denikin.ee
Telefon:  +372 655 7545

GSM: +372 5800 2575

Õigusbüroo Vitali Denikin, registrikood: 14113044

 

Vaata kaardil

  • Facebook Social Icon

Jälgi õigusuudiseid Facebookis

КОНТАКТЫ
bottom of page