Кнопка

VITALI DENIKIN

LAW OFFICE

Telefon:  +372 655 7545

E-post: info@denikin.ee

Tartu mnt 53, Tallinn

Online konsultatsiooni võimalus
Jurist Tallinnas

Õigusbüroo osutab kaitset Läti miljonärile Jevgenijs Gombergsile

IMG_9027_edited.jpg

Õigusbüroo nõustab ja osutab kõrgkvaliteetset õigusabi

kohtumenetlustes, äri- ja eraküsimustes. 

 

IMG_8262.JPG

ÕIGUSABI OSUTAMISE VALDKONNAD

ABIELU VÄLISMAALASEGA
teenuste kirjeldus videos
KOHTUVAIDLUSED JA PÄRIMISEGA SEOTUD VAIDLUSED

 

Büroo spetsialistid kujundavad õigusliku positsiooni, valmistavad ette vajalikud menetlusdokumendid ning esindavad kliente kohtus. Omame suurt kogemust võltsitud testamentide vaidlustamisel.

ÄRIÕIGUS

 

Äriklientide igapäevane nõustamine ja esindamine, dokumentide ja lepingute koostamine, klientide esindamine vaidluste lahendamisel kohtus või  läbirääkimistel kolmandate isikutega ja ametiasutustega, põhikirja muudatuste ettevalmistamine ning teiste sisedokumentide koostamine.

KARISTUSÕIGUS

 

Võimaldame kaitset kohtueelsetes menetlustes ja kohtuprotsessides, sealhulgas kaitseme majandus- ja maksualastes kuritegudes esitatud kahtlustuse või süüdistuse puhul. Soovitame kriminaalasjade puhul asja sisust telefoni või meili teel mitte rääkida ja leppida aeg konsultatsiooniks.
MAKSUÕIGUS

 

Nõustame äri- ja erakliente kõigis maksuõiguse valdkondades. Esindame kliente Maksu- ja Tolliametis ning halduskohtus. 

TSIVIILÕIGUS

 

Anname kirjalike ja suuliseid õigusalaseid konsultatsioone, valmistame ette vajalikud dokumendid lepinguõiguses, äriõiguses, perekonnaõiguses, kohtumenetlustes, tööõiguses  ning ühtlasi autoriõiguse valdkonnas.

TÄITEMENETLUS JA PANKROTIMENETLUS

 

Koostame vajalikud ametlikud avaldused eeltoodud protsesside initsieerimiseks ja esindame kliente kõigil menetlusetappidel. 

 
TEENUSED KORTERIÜHISTUTELE

 

Lahendame korteriomanike võlgnevustega seotud probleeme läbi kohtueelse menetluse, kiirmenetluse ja kohtumenetluse. Nõustame ja valmistame ette ehituslepingud ja lepingud remonditööde teostamiseks. Viime läbi üldkoosolekud, valmistame ette põhikirja muudatused, muud dokumendid ning teostame ühistu tegevuse igapäevast nõustamist.

JUHILUBADE ÄRAVÕTMISE VAIDLUSTAMINE, TRAHVIDE VAIDLUSTAMINE

Tänaseks päevaks on meie bürool väga suur edu lisakaristuste vaidlustamise kaebustes, mille raames klientidelt on ära võetud autojuhiload väärteomenetluses. Meie spetsialistid saavad hinnata kaebuse esitamise perspektiivi ja välistada perspektiivitud asjad juba algstaadiumis.   

HEA NIME JA MAINE KAITSMINE
Õigusbüroo osutab teenuseid ka Teie suhtes tõele mitte vastavate asjaolude avaldamisel, suulise või kirjaliku solvangu ja/või avalike alanduste puhul kolmandate isikute poolt.  
VÕLGADE SISSENÕUDMINE, nn "INKASSO" JA MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS 

Meie teenusesse kuulub kõne või elektoonkirja koostamine võlgnikule hoiatusega sellest, et asi on üle antud sissenõudmiseks õigusbüroole ja kliendi poolt on antud korraldus hagiavalduse koostamiseks. Suuremal osal juhtudest võlgnik nõustub juba kohtuväliselt võlgnevuse tasumisega ja/või maksegraafiku koostamisega. Vajadusel meie samuti nõuame võlgnevused sisse maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse raames sisse. Maksekäsu kiirmenetluse teenuse maksumus on 100 eurot, kuid nõue ei saa maksekäsu kiirmenetluse puhul ületada 6400 eurot. Lisaks on vaja tasuda riigilõiv. 

EESTI KODAKONDSUSE TAASTAMINE 
 
Mõned isikud ei tea, et juhul kui nende alanejad sugulased elasid Eesti territooriumil, siis neil võib olla õigus "saada" automaatselt Eesti kodakondsust. Meie büroo teostab menetluse ja selgitab välja võimalikud sidemed, samuti valmistab ette kõik dokumendid kodakondsuse taastamiseks. 
KAUBAMÄRGI REGISTREERIMINE
 
Meil on suur kogemus intellektuaalomandi kaitse valdkonnas, valime Teile maksimaalselt sobiva variandi õiguste kaitsmiseks. 

MEIST

Juhul kui soovite saada ausa õigusalase konsultatsiooni Teie asja reaalse perspektiivikuse analüüsiga, siis ootame Teid oma kliendiks. Lisaks juriidilisele nõustamisele meie spetsialiseerume kohtumenetlustel, seetõttu saame teha professionaalse analüüsi lühikese tähtaja jooksul. Aitame valida Teie jaoks maksimaalselt kasuliku lahenduse. Eelmise aasta jooksul on meie spetsialistid esindanud kliente erinevates vaidlustes: rahaliste nõuete sissenõudmine ettevõtetelt ja eraisikutelt, ärivaidlused aktsionäride ja osanike vahel, nõuded juhatuse liikmete vastu, maksuotsuste vaidlustamine nii ettevõtete suhtes kui ka juhatuse liikmete vastutusmenetluse raames, korteriühistute esindamine elanikelt võlgnevuste sissenõudmisel, varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõuded, tööandjate ja töötajate esindamine töövaidlustes, üürivaidlused, kaasomandi ja ühisvara jagamine, perekonnavaidlused (sh otsustusõigus, elatis, isaduse vaidlustamine ja tuvastamine) jne. Meie osutame õigusabi erinevate keerukusastmega protsesside. Praktikas oleme esindanud kliente nõuetes kuni 4 000 000 eurot. 

 

Juristide kvalifikatsiooniga ja kutsealase kogemusega saate tutvuda konkreetse juristi resümee kaudu (vt curicculum vitae allpool).

 

 

 
diplom filoloogia.png
jurist Tallinns
diplim rakendus.png
50894868_592703757821553_589160077244497
42440951_530596834032246_648027493426947
59999819_643547719403823_841667562416426
 

MEIE JURISTID

Screen Shot 2019-12-05 at 16_edited.png
VITALI DENIKIN
VANEMJURIST
Eesti juristide liidu liige, Eesti juristide liidu volikogu liige
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige
õigusteaduse magister (Tartu Ülikool)
kohtuvaidluste spetsialist
tsiviil- ja kriminaalmenetlused,
asja- ja lepinguõigus, äriõigus, pankrotimenetlused
IMG_2049 (2)_edited_edited.png
Dmitri Iljinski
JURIST
lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe
korteriühistute valdkonna spetsialist

MUUD SPETSIALISTID

18057992_10209988405846577_4307620756672
sillam foto_edited.png

Margus Mägedi

võlamenetleja

inkasso teenused

Julia Sillam

kantseleitöötaja

1.png

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kirjutage meile ja me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel:

Sõnum on edukalt edastatud!

MEIE AADRESS

Tartu mnt 53, neljas korrus,  Tallinn

Email: info@denikin.ee
Telefon:  +372 655 7545

GSM: +372 5800 2575

Õigusbüroo Vitali Denikin, registrikood: 14113044

 

Vaata kaardil

Jurist Tallinnas
  • Facebook Social Icon

Jälgi õigusuudiseid Facebookis

 

Õigusbüroo on lumekaku vaderiks Tallinna loomaaias.

57602714_633892903702638_191609007731480