top of page

Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt

"Töölepingu seaduses sätestatud töölepingu erakorralise ülesütlemise põhjused ei välista töölepingu erakorralist ülesütlemist tööandja muude lepingurikkumiste tõttu, mh nt tööaja vale arvestamise või välislähetuse päevaraha maksmata jätmise tõttu. Ka nendel juhtudel on töötajal õigus öelda tööleping erakorraliselt üles, kui tegemist on olulise lepingurikkumisega. Rikkumise olulisuse hindamisel saab kohus mh arvestada VÕS § 116 lõikes 2 sätestatuga. Töötajal ei ole kohustust anda tööandjale enne töölepingu erakorralist ülesütlemist töölepingu nõuetekohaseks täitmiseks täiendavat tähtaega. "


Allikas: Riigikohus


Riigikohus käsitles ka järgnevaid teemasid, mis võivad Sulle huvi pakkuda:


- "Välislähetuse päevaraha nõude aegumistähtaeg on kolm aastat (TsÜS § 146 lg 1). (p 22.2 ja 22.2.1)

- Välislähetuse päevaraha nõue muutub sissenõutavaks palgapäeval. (p 22.3)

- Töötasult arvutatava viivise nõude aegumistähtaeg on kolm aastat (TLS § 29 lg 9). (p 22.2.2"
Juhul kui vajad õigusnõu või esindamist töövaidluskomisjonis või kohtus, võtta minuga ühendust. Vanemjurist Vitali Denikin +372 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee
9 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comentarios


bottom of page