top of page

Ringkonnakohtus karistuse esmasel mõistmisel tuleb korraldada kohtuistung

Riigikohus selgitas oma 4.10.2022. a kohtulahendis, et "Lisaks tuli ringkonnakohtul, kes tegi erinevalt maakohtust süüdimõistva otsuse, lahendada esmakordselt küsimus süüdistatavale mõistetavast karistusest. Karistuse esmakordsel mõistmisel üksnes toimikumaterjalide põhjal, ilma süüdistatavat kordagi nägemata ja tema seisukohta ära kuulamata, võib olla keeruline tuvastada karistust mõjutavaid asjaolusid ja hinnata nende tähendust konkreetsel juhul. See puudutab ennekõike just süüdistatava isikuga seotud asjaolusid".


"Arvestades eeltoodut ja lähtudes Riigikohtu 21. juuni 2022. a otsuse nr 1-20-2143/118 punktides 26-29 väljendatud seisukohtadest, märgib kolleegium, et ka käsilolevas asjas oli apellatsioonimenetluse raskuspunkt selline, et eelduslikult pidanuks ringkonnakohus vaatama kriminaalasja läbi suulises menetluses, ja seda olenemata apellatsioonimenetluse poolte taotlustest. Samuti ei nähtu ringkonnakohtu vaidlustatud otsusest ühtki kaalukat põhjust, mis õigustanuks kriminaalasja lahendamist kirjalikus menetluses (vt viidatud otsus nr 1-20-2143/118, p 29)."


Kokkuvõtteks Riigikohus leidis, et "Seega tegi apellatsioonikohus käesolevat kriminaalasja kirjalikus menetluses lahendades KrMS § 331 lg 12 kohaldamisel kaalutlusvea, mis on käsitatav kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisena KrMS § 339 lg 2 tähenduses."


Juhul kui Teil on vaja kaitset või õigusnõu kriminaalasjas või kriminaalmenetluses, siis võite julgelt pöörduda minu poole, Vitali Denikin, 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee
8 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page