top of page
  • Фото автораvitalidenikin

Riigikohus soovib muuta tsiviilkolleegiumi senist seisukohta töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse

11. oktoobri 2022. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-20-4765 Riigikohus andis teada, et "Kuna asja lahendava kolmeliikmelise kohtukoosseisu enamus soovib muuta tsiviilkolleegiumi senist seisukohta töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse pöördumise tähtaja kohaldamisel, tuleb asi tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 18 lg 2 teise lause alusel anda lahendada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseisule."


Juhul kui Teil on vaja õigusnõus, abi töövaidluses (sh töövaidluskomisjonis ja kohtus), siis võite julgelt pöörduda minu poole, jurist Vitali Denikin, 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee

2 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Riigikohus tegi 10.07.23. a otsuse kus käsitles situatsiooni, millega korteriomanikud kutsusid ise üldkoosoleku kokku ja juhatuse liikme ametiaja möödumise. Riigikohus selgitas, et praegusel juhul on

bottom of page