top of page

Riigikohus selgitas, et miinimumelatist automaatselt vähendavad sätted kohalduvad ka kompromissile

Обновлено: 23 окт. 2023 г.

Riigikohus selgitas, et PKS § 217(2) lg 1 kohaselt, kui enne 2022. a 1. jaanuari tehtud kohtulahendi kohaselt on vanem kohustatud tasuma alaealisele lapsele elatist seadusega kehtestatud elatisraha miinimummäära või poole töötasu alammäära ulatuses kuus, loetakse, et alates 2022. a 1. jaanuarist on vanem kohtulahendi kohaselt kohustatud tasuma elatist 292 eurot kuus. PKS § 217(2) lg 2 kohaselt, kui kohustatud vanem või laps ei nõustu sama sätte esimeses lõikes nimetatud elatise summaga, on tal õigus pöörduda elatise suuruse muutmiseks kohtusse, tuginedes õigusliku olukorra muutumisele.


Need sätted kohalduvad kolleegiumi arvates ka juhul, kui elatis on enne 1. jaanuari 2022 kokku lepitud kohtulikult kinnitatud kompromissiga selliselt, et vanem peab lapsele maksma igakuist elatist seadusega kehtestatud elatisraha miinimummäära või poole töötasu alammäära ulatuses kuus.


Juhul kui Teil on vaja õigusabi elatise vähendamise või suurendamisega seotud küsimustes, siis võite julgelt võtta minuga ühendust, jurist Vitali Denikin, 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee


54 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comentarios


bottom of page