top of page

"Osaniku õigus dokumentidega tutvudes neid jäädvustada" - Riigikohus

"Kolleegium selgitas osaniku teabenõude ja dokumentidega tutvumise nõude täitmise viisi kindlaksmääramist.Selleks,etosanikultekiksterviklikettekujutusosaühingu majanduslikust seisundist, on põhjendatud see, et osanik võib dokumentidega tutvumise käigus teha nendest fotosid või koopiaid. Küll aga ei saa selle tegemist nõuda juhatuselt ning kõik koopiate tegemise a kaasnevad vahetud kulud peab kandma osanik ise. Dokumentidega tutvumiseks võib osanik kaasata nt majandus-või raamatupidamisteadmistega esindaja või nõustaja. Sellist isikut ei pea kohtulahendis nimeliselt kindlaks määrama. Olukorras, kus osaühingu dokumendid on olemas digitaalsel kujul, tuleb eelistada osanikule nende digitaalselt kättesaadavaks tegemist. Dokumentidega tutvuda võimaldamiseks tuleb igal juhtumil valida kõige mõistlikum viis, mis tagaks osanikule tervikliku ettekujutuse osaühingu majanduslikust seisundist, kuid millega kaasnev koormus oleks osaühingule võimalikult väike." - Allikas - Riigikohus.Kui Sul on vaja õigusnõu, dokumentide koostamist või esindamist kohtus, võta minuga ühendust, vanemjurist Vitali Denikin, +372 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee


26 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page