top of page

Nõude tunnustamine ühise esindusõiguse puhul (nt kahel juhatuse liikmel on ühine esindusõigus)

"Riigikohus selgitas lahendis, et TsÜS§ 158 järgi toob aegumise katkemise kaasa üksnes

niisugune käitumine või muu tegu (avaldus), mis vähemalt avalduse tegija tahte vaba

kujundamise, sh teovõime ja esindusõiguse, osas vastaks kehtiva tehingu tunnustele. Seega, kui osaühingu juhatuse liikmetel on ühine esindusõigus ning ühisest esindusõigusest ei ole tehtud ühe juhatuse liikme iseseisvat tegutsemist võimaldavaid erandeid, siis ei saa ühe juhatuse liikme nõuet tunnustav toiming tuua kaasa aegumise katkemist TsÜS § 158 lg 1 mõttes. Lisaks selgitas kolleegium lahendis TsÜS § 118 lg-s 2 sätestatud talumis-ja näivusvolituse eelduseid." Allkijas - Riigikohus


Juhul kui soovid õigusnõu, esindamist kohtus või muus organis, võta minuga ühendust. Vanemjurist Vitali Denikin +372 58002575 +6557545 info@denikin.ee www.denikin.ee
7 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comentários


bottom of page