top of page

Lepingut ei ole võimalik üles öelda tagasiulatuvalt

"Kolleegium selgitas, et sõltumata sellest, kas leping öeldakse üles kohtumenetluses või enne seda, ei ole lepingut võimalik üles öelda tagasiulatuvalt. Ülesütlemine lõpetab

kestvuslepingu tulevikku suunatult. Seega vabanevad lepingupooled edasiste kohustuste täitmisest, kuid kuni lepingu ülesütlemiseni tekkinud õigused ja kohustused jäävad kehtima, mistõttu ei saa üürilepingu ülesütlemise korral nõuda tasutud üüri tagasi. Samuti tuleb ülesütlemisavaldus adressaadile teatavaks teha.

Veel selgitas kolleegium, et kui kohus on asendanud hagi tagamise TsMS § 385 järgi rahaga, siis see on menetluslik tagatis, mille tagastamiseks tuleb TsMS § 195 lg 1 järgi esitada avaldus. " Allikas - Riigikohus


Kui Sul on vaja õigusnõu, dokumentide koostamist või esindamist kohtus, võta minuga ühendust, vanemjurist Vitali Denikin, +372 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee
27 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page