top of page

Korteriomaniku õigus nõuda korteriühistu pangakonto väljavõtte tutvumiseks esitamist

Обновлено: 23 окт. 2023 г.

Korteriomanikul on õigus nõuda juhatuselt erinevat informatsiooni, mis puudutab korteriühistut. Korteriomandi - ja korteriühistu seaduse § 45 lg 1 sätestab sõnaselgelt: Korteriomanikul on õigus saada juhatuselt teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega. Esitamisest keeldumine võiks kõne alla tulla üksnes siis, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju teise korteriomaniku või kolmanda isiku õigustatud huvidele.


NB! Oluline on kinni pidada ka tähtaegadest, kuna seadus sätestab konkreetsed ajalised piirid. Seda nii korteriühistu juhatusel kui ka korteriomanikul. Nimelt, korteriomanik võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks korteriomanike üldkoosolek, või esitada kahe nädala jooksul juhatuse keeldumise saamisest arvates või nelja nädala jooksul taotluse esitamisest arvates, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama.


Juhul kui Teil on vaja õigusnõu korteriühistute teemal või esindust kohtus, siis võite julgelt võtta ühendust minuga, Vitali Denikin, 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee

8 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

תגובות


bottom of page