top of page

Kas endise juhatuse liikme vastu kahju hüvitamise nõude esitamiseks on vaja osanike otsust

Tsiviilasjas nr 2-20-8655 Riigikohtu poolt tehtud lahendist on näha järgnevat. "Riigikohus on varem leidnud, et aktsiaseltsi nõukogu otsustab, kes esindab aktsiaseltsi õigusvaidluses juhatuse liikmetega, ja see kehtib ka juhatuse endise liikmega peetava õigusvaidluse kohta (Riigikohtu 1. juuni 2005. a määrus tsiviilasjas nr 3-2-1-54-05, p 21). Kolleegium leiab, et see kehtib ka osaühingu juhatuse liikme puhul. Seega kehtivad endiste juhatuse liikmete vastu nende ametiajal tehtud tegudega seotud nõuete esitamisel juhatuse esindusõigusele samad piirangud, mis kehtisid ajal, kui need isikud olid veel juhatuse liikmed. Seetõttu ei saa ka endise juhatuse liikmega õigusvaidluse pidamist, mis seonduvad tema ametiajal tehtud tegudega, ja selles vaidluses osaühingule esindaja määramist otsustada juhatus ning sellise otsuse peavad vastu võtma osanikud. See kaitseb (vähemus)osanikke nii, et enamusosanik ei saa välistada kahju hüvitamise nõude esitamist juhatuse liikme vastu ja selle nõude esitamiseks osaühingule esindaja määramist sellega, et määrab juhatusse kahju tekitanud juhatuse liikme asemele uue juhatuse liikme, kes endise kahju tekitanud juhatuse liikme vastu nõuet ei esita. Selline tegevus oleks võimalik, kui endise juhatuse liikmega õigusvaidluse pidamine ja osaühingule selleks esindaja määramine oleksid juhatuse pädevuses."


Juhul kui Teil on vaja õigusnõu, jooksvat õigusnõustamist või abi juhatuse liikme vastutusele võitmisel (sh kohtumenetluse kaudu), siis võtke minuga ühendust, jurist Vitali Denikin, 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee
6 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page