top of page

KÜ Põhikirja muutmine üldkoosolekut kokku kutsumata

"Riigikohus selgitas määruses, millised reeglid kohalduvad korteriomanike otsuse

vastuvõtmisele ilma üldkoosolekut kokku kutsumata. Muuhulgas leidis kolleegium, et

sellisel viisil saab vastu võtta ka põhikirja muutmise otsust. Veel selgitas kolleegium, et

korteriomanike otsuse kirjalikust vastuvõtmisest osa võtnud korteriomanikuks tuleb lugeda üksnes need korteriomanikud, kes on korteriomanike otsuse eelnõu kohta esitanud oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seega ei arvesta ta otsuse vastuvõtmiseks vajaliku häälteenamuse hindamisel nende korteriomanike häältega, kes oma seisukohta otsuseeelnõu kohta ei esitanud. Samuti leidis kolleegium, et neid MTÜS sätteid,mis seavad mittetulundusühingu üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise sõltuvusse otsuse poolt hääletanud liikmete arvust, tuleb korteriomanike otsuse puhul tõlgendada selliselt, et liikmete asemel tuleb lähtuda korteriomanike häältest. Seda põhjusel, et mittetulundusühingu liikmel on alati üks hääl, kuid korteriomanike puhul see nii ei ole. Kolleegium selgitas, et kui põhikirjas kokku lepitu on vastuolus seadusega, tuleb kohaldada seaduses sätestatut. Seega ei saa põhikirjas leppida kokku teistsuguses häälte jaotuses, kui on sätestatud KrtS § 22 lg-s 1." Allikas - Riigkohus


Kui Sul on vaja õigusnõu või esindamist kohtus, võta minuga ühendust, vanemjurist Vitali Denikin, +372 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee
44 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page