top of page

ISESEISVA NÕUDETA KOLMAS ISIK VÕIB ESITADA KOHTUMENETLUSSE ASTUMISE AVALDUSE IGAL

ISESEISVA NÕUDETA KOLMAS ISIK VÕIB ESITADA KOHTUMENETLUSSE ASTUMISE AVALDUSE IGAL AJAL ENNE KOHTULAHENDI JÕUSTUMIST. Kolmas isik põhistas oma õiguslikku huvi sellega, et tsiviilasjas vaieldakse lepingu üle, mille pool on mh kolmas isik, kellel on kohustus maksta hagejale garandina raha, kui kostja vastu esitatud nõue jääb (osaliselt) rahuldamata. Riigikohus selgitas 18.10.2023. a kohtulahendis, et kolmanda isiku väidete õigsust eeldades võib tal olla piisav õiguslik huvi menetluse tulemuse vastu, kuna hagi (osaline) rahuldamata jätmine võib tuua temale kaasa negatiivseid tagajärgi. Riigikohus selgitas, et selline menetlusse astumine on võimalik muuhulgas apellatsioonkaebuse esitamise staadiumil.
34 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page