top of page
Кнопка

VITALI DENIKIN

LAW OFFICE

Telefon:  +372 655 7545
E-post: info@denikin.ee
Tartu mnt 53, Tallinn


TUTVU HINNAKIRJAGA SIIN
 

Hinnakiri
Tegutsen lihtsa hinnakirja alusel, milleks on teenuse (muuhulgas ühekordse konsultatsiooni) miinimumhind 120 eurot ja töötunni hind 120 eurot, see kehtib nii konsultatsiooni, kirjalike tööde kui ka kohtus esindamise puhul. Samas pakun mitmeid teenuseid fikseeritud hinnaga või tulemustasuga. Soovi korral saate tutvuda allpool toodud täpsustatud hinnakirjaga. Konkreetse hinnapakkumise saamiseks võta minuga ühendust info@denikin.ee või telefoni teel: 6557545. Konsultasiooni läbiviimine on võimalik nii büroos aadressil Tartu mnt 53, Tallinn kui ka video, e-posti või telefoni teel.

PEREKONNAÕIGUS:
1. elatise avalduse koostamine ja esitamine maksekäsu kiirmenetluses 100 eurot.
2. hagiavalduse koostamine ja esitamine alaealisele lapsele elatise nõudes seadusega sätestatud minimaalmääras hinnaga 350 eurot.
3. hagiavalduse koostamine ja esitamine alaealisele lapsele elatise nõudes, mis on suurem kui seaduses sätestatud miinimummäär (eeldab tõendite esitamist kliendi poolt) hinnaga alates 450 eurot.
4. hagiavalduse koostamine täisealisele lapsele ülalpidamise nõudes (eeldab tõendite esitamist kliendi poolt) hinnaga alates 450 eurot.
5. avalduse koostamine kohtule loa saamiseks tehingu tegemiseks nõusoleku andmiseks alaealise lapse nimel hinnaga alates 500 eurot.
6. suhtlemiskorra kindlaksmääramise avalduse koostamine lapsega suhtlemiseks/kohtumiseks hinnaga alates 500 eurot.
7. hooldusõiguse/otsustusõiguse üleandmise kohta avalduse koostamine ja esitamine kohtule (nt haridus, meditsiinilised küsimused, elukoht, viibimiskoht vms) hinnaga alates 500 eurot.
8. abielu lahutamise avalduse koostamine kliendile 250 eurot.
9. ühisvara jagamise hagiavalduse koostamine hinnaga alates 650 eurot. 
10. isaduse tuvastamise või isaduse vaidlustamise avalduse koostamine kohtusse  alates 450 eurot. 
11. mistahes teemal vastuse koostamine kohtule perekonnaasjas hinnaga alates 100 eurot.
12. avalduse koostamine kliendi jaoks kohtu loa saamiseks abiellumiseks 250 eurot.

ASJAÕIGUS:
1. kohtueelse nõudekirja koostamine vastaspoolele hinnaga alates 250 eurot.
2. kaasomandi lõpetamise hagiavalduse koostamine hinnaga alates 400 eurot.

VÕLAÕIGUS/VÕLANÕUDED/VARALINE JA MITTEVALINE KAHJU
1. kohtueelse nõudekirja koostamine vastaspoolele hinnaga alates 200 eurot.
2. masekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine ja esitamine Pärnu Maakohtule 1 võlanõude osas hinnaga alates 100 eurot.
3. hagiavalduse koostamine ja esitamine maakohtule võlanõudes hinnaga alates 350 eurot (sh ostu-müügilepingutest tulenevad nõuded, teenuse osutamise vms muudest võlaõiguslikest lepingutest tulenevad nõuded).
4. isikliku vastutuse kokkuleppe koostamine (nt juhatuse liikme isiklik vastutus) hinnaga alates 250 eurot. Sama kehtib ka muude lepingute koostamisele.
5. mittevaralise kahjuga seotud vaidluses hagiavalduse koostamine (nt laimavad kommentaarid internetis, maine ja hea nime kaitse vms) hinnaga alates 450 eurot.
6. mittevaralise kahjuga seotud hagivalduse koostamine tööõnnetuse/töötrauma puhul hinnaga alates 450 eurot.
7. meditsiinilise vea puhul hagiavalduse koostamine hinnaga alates 450 eurot.
8. varalise kahjuga seotud hagiavalduse koostamine (nt keegi tekitas kahju Teie varale vms) hinnaga alates 200 eurot.

PÄRIMISÕIGUS
1. surnud abikaasa elukohas isikliku kasutusõiguse seadmise hagiavalduse koostamine hinnaga alates 600 eurot.
2. pärandvara pankrotiavalduse koostamine hinnaga alates 450 eurot.
3. testamendi vaidlustamise hagiavalduse koostamine hinnaga alates 600 eurot.

TÖÖÕIGUS
1. avalduse koostamine töövaidluskomisjonile hinnaga alates 250 eurot (osutame teenused ka tulemustasuga).
2. hagiavalduse koostamine kohtusse töövaidluses hinnaga alates 450 eurot (osutame teenused ka tulemustasuga).
3. vastuse koostamine hagiavaldusele hinnaga alates 200 eurot.

ELAMISLOAGA SEOTUD ÕIGUSTEENUSED
1. kliendi nõustamine, PPA-s aja broneerimine ja konsultatsiooni raames elamisloa taotluse koostamine kliendile hinnaga 250 eurot.
2. Vastuse koostamine PPA-le (eriarvamuse esitamine) hinnaga alates 250 eurot.
3. vaide koostamine PPA otsusele hinnaga alates 500 eurot.
4. kaebuse koostamine ja esitamine halduskohtule hinnaga alates 500 eurot.
5. ministeeriumi kaudu kliendi probleemi lahendamine hinnaga alates 500 eurot.

TÄITEASJAD JA PANKROTIASJAD
1. aegumise teel ühe võlgnevuse "kustutamine" ehk avalduse esitamine täiturile aegumise kohaldamiseks ja selle menetlemisel hinnaga 100 eurot ühe täiteasja puhul.
2. aegumise avalduse esitamine maakohtusse (kui soovite otse kohtusse pöörduda või võlgnik esitas vastuväite) ja selle menetlemine fikseritud hinnaga 500 eurot.
3. füüsilise isiku enda maksejõuetuse avalduse täitmine hinnaga alates 400 eurot.
4. võlausaldaja jaoks võlgnikule pankrotihoiatuse koostamine hinnaga alates 150 eurot.
5. võlausaldaja jaoks võlgnikule pankrotiavalduse koostamine hinnaga alates 400 eurot.
6. pankrotiavalduse koostamine, esitamine ja menetlemine pankrotihüvitise rakendamiseks töötaja poolt (koos järgneva avaldusega Töötukassale) tulemustasuga või alates 1000 eurot.

KORTERIÜHISTUTEGA SEOTUD VAIDLUSED
1. üldkoosoleku otsuse tühisuse/kehtetuks tunnistamise avalduse koostamine kohtule hinnaga alates 650 eurot.

KINDLUSTUSASJAD:
1. kindlustusotsuse vaidlustamine LKF-i lepitusorganis hinnaga alates 500 eurot.
2. kindlustusotsuse vaidlustamine kohtus - hagiavalduse koostamine hinnag alates 500 eurot.
3. esindame ka liiklusrikkumistega seotud väärteomenetlustes, hind kokkuleppel.

ÄRIÕIGUS:
1. äriklientide igapäevane nõustamine ja esindamine, dokumentide ja lepingute koostamine, klientide esindamine vaidluste lahendamisel kohtus või  läbirääkimistel kolmandate isikutega ja ametiasutustega, põhikirja muudatuste ettevalmistamine ning teiste sisedokumentide koostamine. Tunnitasu alusel 100 eurot.

VÄÄRTEOASJAD:
1. organile dokumendi koostamine hinnaga alates 250 eurot.
2. kaebuse koostamine kohtule hinnaga alates 350 eurot.

KRIMINAALASJAD:
1. Tunnitasu 100 eurot. Kaitsjaks olemisel kriminaalasjas miinimumtasu 1000 eurot, mis sisaldab tööd kuni 10 töötunni ulatuses. Miinimumtasu 1000 eurot ei tagastata ka siis kui sellega tegelemiseks kulud vähem kui 10 töötundi.


 

diplom filoloogia.png
jurist Tallinns
diplim rakendus.png
50894868_592703757821553_589160077244497
42440951_530596834032246_648027493426947
59999819_643547719403823_841667562416426

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kirjutage meile ja me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel:

info@denikin.ee

+372 58002575

MINU AADRESS

Tartu mnt 53, neljas korrus,  Tallinn

Email: info@denikin.ee
Telefon:  +372 655 7545

GSM: +372 5800 2575

Õigusbüroo Vitali Denikin, registrikood: 14113044

 

Vaata kaardil

  • Facebook Social Icon

Jälgi õigusuudiseid Facebookis

КОНТАКТЫ

Õigusbüroo kui lumekaku vader Tallinna loomaaias

57602714_633892903702638_191609007731480
bottom of page